Hædersbevisninger i 2014 – Københavns Universitet

Oversigt over hædersbevisninger i 2014

Modtagere af sølvmedaljen for "Lang og tro tjeneste"

Medaljemodtager Ansat hos Indstiller
Svinerådgiver Niels Nørgaard Agri Nord Agri Nord
Fabrikschef Carl Holkgaard Christensen DLG DLG
Revisorassistent Elsebeth Johannessen Jysk Landbrugsrådgivning Jysk Landbrugsrådgivning
Økonomikonsulent Erik Brandt Jørgensen Agri Nord Agri Nord
Økonomikonsulent Birgit Ribe Agri Nord Agri Nord
Økonomiassistent Ella Søgaard Munk LMO LMO
Maskinfører Folke Iversen Brdr. Thorborg DME
Landbrugsmedhjælper Jens Madsen Holgersminde Dansk Landbrug Syd
Revisor og afdelingsleder Åse Mai Pedersen Jysk Landbrugsrådgivning Jysk Landbrugsrådgivning
Sekretær Inger Marie Mikkelsen Landbrug og Fødevarer Landbrug og Fødevarer
Revisorassistent Mona Berthel LMO LMO
Regnskabsassistent Irma Bidstrup Rådgivningscenter Nord Rådgivningscenter Nord
Økonomichef Inge Sylvest Pedersen Agrovi Agrovi
Smed Anders Peter Eeg Godsejer Niels Jørgen Bønløkke Landboforeningen Nordjylland
Revisorassistent Bente Christensen Landboforeningen LandboNord Landboforeningen LandboNord
Revisorassistent Gitte Danneris Kristensen Landboforeningen LandboNord Landboforeningen LandboNord
Revisorassistent Jytte Engsig Christensen Landboforeningen LandboNord Landboforeningen LandboNord
Driftsøkonomiassistent Rigmor Borup Landboforeningen LandboNord Landboforeningen LandboNord
Jørgen Samsøe Jensen Landbrug og Fødevarer Landbrug og Fødevarer
Revisorassistent Bente Skovgaard Jensen Vestjysk Landboforening Vestjysk Landboforening
Revisorassistent Bodil Nielsen Vestjysk Landboforening Vestjysk Landboforening
Revisorassistent Inger Madsen Vestjysk Landboforening Vestjysk Landboforening
Regnskabsassistent Kirsten Siebert Bendorff Sønderjysk Landboforening Sønderjysk Landboforening
Regnskabsassistent Connie Schneider Lund Sønderjysk Landboforening Sønderjysk Landboforening
Regnskabsassistent Inger Kunz Sønderjysk Landboforening Sønderjysk Landboforening
Regnskabskonsulent Lilly Okkerstrøm Heden og Fjorden Holstebro Struer Landboforening
Regnskabsassistent Henny Byskov Heden og Fjorden Holstebro Struer Landboforening
Revisorsassistent Aase Vind Jensen Jysk Landbrugsrådgivning Jysk Landbrugsrådgivning og Sydvest Landboforening
Revisor Mogens Hansen Jysk Landbrugsrådgivning Jysk Landbrugsrådgivning og Sydvest Landboforening
Overassistent Else Marie Olsen LMO LMO
Regnskabsassistent Annette Bang-Jensen Kolding Herreds Landbrugsforening Kolding Herreds Landbrugsforening
Kontorassistent Erna H. Christiansen Landbrugsrådgivning Syd Landbrugsrådgivning Syd
Traktorfører Peter Linnet Schackenborg Gods Patriotisk Selskab
Medhjælper John Erling Rasmussen Vigerslev gård, Hans Flemming Hansen Centrovise Landboforening
Regnskabsassistent Karen Clemmensen Heden og Fjorden Herning Ikast Landboforening
Driftsleder Arne Jørgensen Gårdejer Jørgen S. Larsen Vejle Fredericia Landboforening
Regnskabsassistent Lilian Holm DLS DLS
Regnskabsassistent Dorrit Johansen DLS DLS
Økonomiassistent Lisbeth Jørgensen LMO LMO
Driftsøkonomikonsulent Knud Møller Jysk Landbrugsrådgivning Jysk Landbrugsrådgivning
Regnskabsassistent Else Marie Lystbæk Frandsen Lemvigegnens Landboforening Lemvigegnens Landboforening
Økonomirådgiver Arne Westh Bornholms Landbrug Bornholms Landbrug
Regnskabsassistent Anne Jakobsen Landbrugsrådgivning Syd Fyns Familielandbrug
Skovfoged Jon Colstrup Skovregion Midt-Vestjylland Det Danske Hedeselskab
Regnskabsassistent Ruth T. Slothuus Sønderjysk Landboforening Sønderjysk Landboforening
Landbrugsmedarbejder Hans Verner Suhr Nielsen Søholt gods Søholt gods

Modtagere af sølvmedaljen "Den Fortiente til Ære"

Medaljemodtager Ansat hos Indstiller
Sekretær Ingrid Jensen Vestjysk Landboforening Vestjysk Landboforening
Specialkonsulent Mogens Borre Westen Kolding Herreds Landbrugsforening Kolding Herreds Landbrugsforening
Skovfoged Viggo Jensen Giesegaard og Juellund Godser Patriotisk Selskab

Modtagere af sølvmedaljen "Beviis for en god borgers udviiste patriotiske fliid"

Medaljemodtager Ansat hos Indstiller

Tilgængelighedserklæring