Hædersbevisninger i 2012 – Københavns Universitet

Modtagere af sølvmedaljen for "Lang og tro tjeneste"

 Medaljemodtager                           Ansat hos                                           Indstiller                               
Forretningsfører Annette Brændgaard Vikarservice Østjylland Djursland Familielandbrug
Maskinfører Benny Vilhelm Paaske
Se pressedækning her
Niemanns Maskinstation DM&E
Overassistent Ellen Lillelund Nielsen LRØ LRØ
Driftsleder Jørn Buus Anne Thiel Fuglsang LandboNord
Maskinfører Carsten Larsen Knuthenlund Gods Patriotisk Selskab
Lagermedarb. Paul-Erik Frandsen Dangrønt Products Dangrønt A/S
Revisor Bent Sherman Christensen Landbrugsrådgivning Syd Familielandbruget Sydvest
Regnskabstekniker Finn Ager Bornholms Landbrug Bornholms Landbrug
Mejeriarbejder Ole Ditlev Kristensen Ingstrup Mejeri Ingstrup Mejeri
Bestyrer Jørn E. Nielsen Jørgen Hill-Madsen Landboforeningen Kronjylland
Revisorassistent Ingrid Riise LandboNord LandboNord

Økonomirådgiver
Susanne Maribo-Mogensen

Bornholms Landbrug Bornholms Landbrug
Revisorassistent Ejvind Marius Hansen LandboThy LandboThy

Landbrugsmedhjælper
Hans Nissen Andersen

Gårdejer Chresten Schmidt Petersen Sønderjysk Landboforening
Driftsleder Keld E. Clausen Bjergenegaard Svineproduktion Patriotisk Selskab
Revisorassistent Signe Aas Jansen
Se pressedækning her
Vestjysk Landboforening Vestjysk Landboforening

Regnskabsassistent
Margit Højgaard Jensen

Heden & Fjorden Ikast Bording Landboforening
Sekretær Ellen Mark Lensgreve Bendt Wedell Patriotisk Selskab
Driftsleder Steen Søgård Madsen Knud og Peter Bech Petersen Patriotisk Selskab
Maskinfører Jens Carsten Sørensen Knuthenlund Gods Patriotisk Selskab
Traktorfører Jens Erik Pedersen Øllingsøe Gods Patriotisk Selskab
Maskinfører Christian Theodor Rahr
Se pressedækning her
Jørgen Sørensen's Entreprenør og Vognmandsforretning DM&E
Land- og skovarbejder Karl Knudsen
Se pressedækning her
Hofjægermester H.H. Rudolf Iuel Patriotisk Selskab
Regnskabsassistent
Vibeke Christiansen
DLS Dansk Landbrug Sydhavsøerne DLS

Sekretær Birthe Marie Jensen
Se pressedækning her

LandboThy LandboThy


Modtagere af sølvmedaljen "Beviis for en god borgers udviiste patriotiske fliid"

 Medaljemodtager                          Ansat hos                                             Indstiller                          
Direktør Kurt Hjortsholm Sejet Planteforædling Landbrug & Fødevarer
Direktør Jan Tjørnelunde Pedersen Agromek Danske Landbrugsmaskinfabrikanter
Tilgængelighedserklæring