Hædersbevisninger i 2011 – Københavns Universitet

Modtagere af sølvmedaljen for "Lang og tro tjeneste"

Medaljemodtagere                                  Ansat hos                                               Indstiller                             
Assistent Karin Kirstine Pedersen Heden & Fjorden Hedens Landboforening
Godsmedarbejder Tonny Bøje Hansen Godsejer Frederik Lüttichau Patriotisk Selskab
Konsulent Kristen Græsborg Djursland Landboforening Djursland Landboforening
Regnskabskons. Knud K. Rasmussen Djursland Landboforening Djursland Landboforening
Regnskabsassistent Birgit Mandal Djursland Landboforening Djursland Landboforening
Registreret revisor Frands Nielsen Landbrugsrådgivning Syd Familielandbruget Sydvest
Landarbejder Ole Ibsen Wedellsborg Land & Skovbrug Patriotisk Selskab
Revisorassistent Bodil Kjelgaard LandboNord LandboNord
Revisorassistent Gunhild Nielsen LandboNord LandboNord
Montageleder John Andersen DAL-BO A/S DLMF
Forvalter Mogens Hansen Gårdejer Peder Andersen Landøkonomisk Selskab
Ostemester Johnny Ingvartsen Ingstrup Mejeri Ingstrup Mejeri
Kontorassistent Bodil Nørbjerg LandboThy LandboThy
Regnskabsassistent Kirsten Theodorsen Landbrugsrådgivning Syd Fyns Familielandbrug
Plantør Gunnar Pedersen HedeDanmark a/s Dansk Skovforening
Skovmaskinfører Jørgen Dam Fugato A/S Danske Maskinstationer og Entreprenører
Regnskabsassistent Kirsten Sloth
Se pressedækning her
Agri Nord Agri Nord
Direktionskonsulent Henrik Krebs Jensen SPF-Danmark P/S SPF-Danmark P/S
Traktorfører Jens Arthur Sørensen Frijsenborg Skovbrug Patriotisk Selskab
Fodermester Tom Matthiesen Gårdejer Andreas Chr. Petersen Sønderjysk Landboforening
Økonomikonsulent Torkil Loftager Landbrugsrådgivning Syd Sønderjysk Familielandbrug


Modtagere af sølvmedaljen "Den Fortiente til Ære"

Medaljemodtagere                                  Ansat hos                                 Indstiller                             
Godsinspektør Ole Bak Thomsen Stiftelsen Hofmansgave Patriotisk Selskab
Journalist Elin Pilegaard LandbrugsMedierne LandbrugsMedierne
Rådgivningschef Henrik Nygaard Videncentret for Landbrug Landbrug & Fødevarer
Ejendomskons. Carsten Dinsen Andersen Landboforeningen LHN Landboforeningen LHN
Driftsleder Jens Uth Toldstrup Avlscentret Kollund A/S Heden & Fjorden
Tilgængelighedserklæring