Sekretariat – Københavns Universitet

Sekretariatet i Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab består af:

Vicepræsident
Henning Otte Hansen
Københavns Universitet
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Rolighedsvej 25
1958 Frederiksberg C

Email: hoh@ifro.ku.dk
Telefon: +45 3533 3432
Mobil: +45 3061 2287

Sekretær
Elsebeth Vidø
Københavns Universitet
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Rolighedsvej 25
1958 Frederiksberg C

Email: Elsebeth@ifro.ku.dk
Telefon: +45 35336891

Bogholder og Regnskabsansvarlig
Louise Julie Bille
Københavns Universitet
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Rolighedsvej 25
1958 Frederiksberg C

Email: ljb@ifro.ku.dk
Telefon: +45 61756327