Præsidie – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab > Om os > Præsidie

Præsidie

Præsident
Godsejer Frederik Lüttichau
Søholtvej 41
4930 Maribo
Tlf: 75 89 72 63
Mobil: 21 72 03 70
Email: fl@soeholt.nu

Vicepræsident

Seniorrådgiver Henning Otte Hansen

Inst. for Fødevare- og Ressourceøkonomi (KU)

Rolighedsvej 25

1958 Frederiksberg C

Tlf: 35 33 34 32

Email: hoh@ifro.ku.dk

Præsidiemedlem
Knud Bjerre
Nyropsgade 30
1780 København
Tlf: 25 23 83 93
Mobil: 21 99 81 10
Email: Knbj@naturerhverv.dk

Præsidiemedlem

Proprietær Troels Holst
Vrejlev Kloster 3A
9760 Vrå
Tlf: 98 98 85 33
Mobil: 40 98 85 33
Email: vrejlev@gmail.com

Præsidiemedlem

Chefstrateg Svend Jørgen Jensen

Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S

Torvet 1A, 3

8600 Silkeborg

Tlf: 87 22 90 81

Mobil: 20 16 97 14

E-mail: sjj@demetra.dk

Suppleant

Fhv. forstander

Niels Qvist-Jensen

St. Ajstrupvej 67, Lundby

9240 Nibe